Verordening Rekenkamer Ooststellingwerf 2023

Geldend van 25-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ooststellingwerf
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Rekenkamer Ooststellingwerf 2023
Citeertitel Verordening rekenkamer Ooststellingwerf 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 81a van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie Ooststellingwerf 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-2024 nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2024-38217

Onbekend.