Regeling vervalt per 01-08-2025

Regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’ 2024

Geldend van 10-01-2024 t/m 31-07-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Leeuwarden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’ 2024
Citeertitel Regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’ 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2024 01-08-2025 vervanging regeling

09-01-2024

gmb-2024-29014

Onbekend.