Beleidsregel ter regulering van commerciële feestavonden in sporthallen in Westland

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel ter regulering van commerciële feestavonden in sporthallen in Westland
Citeertitel Beleidsregel commerciële feestavonden in sporthallen in Westland
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde en veiligheid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Westland 2007, art. 2.2.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010 Nieuwe regeling

12-10-2009

Gemeenteblad Westland, 29-10-2009

Onbekend