Bouwkostennormen Rijssen-Holten 2024

Geldend van 16-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rijssen-Holten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bouwkostennormen Rijssen-Holten 2024
Citeertitel Bouwkostennormen Rijssen-Holten 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2024 nieuwe regeling

04-12-2023

gmb-2024-26015

Onbekend.