Mandaatbesluit gemeente Voorst - Omgevingsdienst Veluwe

Geldend van 13-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Mandaatbesluit gemeente Voorst - Omgevingsdienst Veluwe
Citeertitel Mandaatbesluit gemeente Voorst - Omgevingsdienst Veluwe
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Mandaatbesluit gemeente Voorst - Omgevingsdienst Veluwe
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

09-01-2024

gmb-2024-23231

424849