Beleidsregel geluidverdeelplan industrieterreinen Delfzijl

Geldend van 21-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 21-12-2023

Intitulé

Beleidsregel geluidverdeelplan industrieterreinen Delfzijl

Op 12 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta de beleidsregel 'Geluidverdeelplan industrieterreinen Delfzijl' vastgesteld. Het college verwijst u graag naar de bijlage van deze publicatie voor de inhoud van deze beleidsregel.

Voor vragen over deze beleidsregel kunt u contact opnemen met de gemeente Eemsdelta. Dit kan via telefonisch via 14 0596 of per e-mail via gemeente@eemsdelta.nl.