Verordening op de heffing en de invordering van leges Eemsdelta 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Eemsdelta
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Eemsdelta 2024
Citeertitel Legesverordening Eemsdelta 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Legesverordening Eemsdelta 2024
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 2 van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet
  5. artikel 13.1a van de Omgevingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 01-01-2024 Legesverordening Eemsdelta 2024

13-12-2023

gmb-2024-22990

Onbekend.