MANDAATBESLUIT GRONINGER KREDIETBANK

Geldend van 05-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Het Hogeland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling MANDAATBESLUIT GRONINGER KREDIETBANK
Citeertitel
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Dienstverleningsovereenkomst HHL GKB Mandaatbesluit HH GKB ondertekend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2024 01-01-2019 Nieuw besluit van algemene strekking

20-12-2023

gmb-2024-10490

Onbekend.