Financiële verordening 2023 (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 04-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële verordening 2023 (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Gilze en Rijen
Citeertitel Financiële verordening 2023 (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Gilze en Rijen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Financiële verordening gemeente Gilze en Rijen, vastgesteld bij raadsbesluit 18 december 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2024 01-01-2023 nieuwe regeling

18-12-2023

gmb-2024-7419

Onbekend.