Inspraakverordening gemeente Gilze en Rijen 2024

Geldend van 03-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Inspraakverordening gemeente Gilze en Rijen 2024
Citeertitel Inspraakverordening gemeente Gilze en Rijen 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 150 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Inspraakverordening Gilze en Rijen, vastgesteld op 20 december 2004.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2024 nieuwe regeling

18-12-2023

gmb-2024-5244

Onbekend.