Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  3. Provinciewet
  4. Gemeentewet
  5. Algemene wet bestuursrecht
  6. Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

14-12-2023

prb-2023-15973

Onbekend.