Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ouder-Amstel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2024
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 30c van de Wet op de kansspelen
  3. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
  4. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

21-12-2023

gmb-2023-567937

Onbekend.