Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Maashorst

Geldend van 04-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Maashorst
Citeertitel Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Maashorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester. Deze regeling vervangt de Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bibob 2013 van de gemeente Uden en de Beleidsregel Wet Bibob 2019 van de gemeente Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2024 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2024-1999

Onbekend.