Algemene voorwaarden gemeentelijke jachthavens gemeente Huizen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Huizen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene voorwaarden gemeentelijke jachthavens gemeente Huizen 2024
Citeertitel Algemene voorwaarden gemeentelijke jachthavens gemeente Huizen 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-565176

Onbekend.