Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2024
Citeertitel Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2024
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Huisvestingswet 2014
  2. Woningwet
  3. Algemene wet bestuursrecht
  4. Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2028. Deze regeling vervangt de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

20-12-2023

bgr-2023-1481

Onbekend.