Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Voorst 2024 (Verordening reinigingsheffingen Voorst 2024)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Voorst 2024 (Verordening reinigingsheffingen Voorst 2024)
Citeertitel Verordening reinigingsheffingen Voorst 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening reinigingsheffingen Voorst 2024
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

18-12-2023

gmb-2023-564860

408065