Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2024
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2024
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Gemeentewet
  2. artikel 220a van de Gemeentewet
  3. artikel 220b van de Gemeentewet
  4. artikel 220c van de Gemeentewet
  5. artikel 220d van de Gemeentewet
  6. artikel 220e van de Gemeentewet
  7. artikel 220f van de Gemeentewet
  8. artikel 220h van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

18-12-2023

gmb-2023-564835

409047