Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maashorst per 1 januari 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maashorst per 1 januari 2024
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maashorst 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening maatschappelijk ondersteuning gemeente Maashorst 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-564608

82326-2023