Tarievenregeling afvalinzameling

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tarievenregeling afvalinzameling
Citeertitel Tarievenregeling afvalinzameling
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Maashorst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tarievenregeling afvalinzameling gemeente Uden en de Tarievenregeling afvalcontainers 2019, gemeente Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-564587

89298-2023