Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad 2024
Citeertitel Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Lelystad 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-564434

Onbekend.