Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Doetinchem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2024
Citeertitel Verordening rioolheffing 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2024. Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2023 nieuwe regeling

21-12-2023

gmb-2023-564211

Onbekend.