Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerenveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2024
Citeertitel Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024. Deze regeling vervangt de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2023 nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-564114

Onbekend.