Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2024 Berg en Dal

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Berg en Dal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2024 Berg en Dal
Citeertitel Verordening rioolheffing 2024 Berg en Dal
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing 2023 Berg en Dal. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2023 nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2023-563820

Z-23-105181