VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING BERN-HEZE 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING BERN-HEZE 2024
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing Bernheze 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Belastingen
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Tarieventabel Afvalstoffenheffing 2024

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Nieuwe regeling

14-12-2023

gmb-2024-1196

-