VERORDENING WATERSYSTEEMHEFFING WATERSCHAP AA EN MAAS 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Aa en Maas
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling VERORDENING WATERSYSTEEMHEFFING WATERSCHAP AA EN MAAS 2024
Citeertitel Verordening watersysteemheffing waterschap Aa en Maas 2024
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. artikel 117 van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2023 Nieuwe regeling

15-12-2023

wsb-2023-16442

Onbekend.