Mandaatbesluit gemeente Hardinxveld-Giessendam voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hardinxveld-Giessendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit gemeente Hardinxveld-Giessendam voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2023
Citeertitel Mandaatbesluit gemeente Hardinxveld-Giessendam voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-562265

Onbekend.