Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zevenaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024
Citeertitel Legesverordening 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Basisbedragen Bouwleges 2023

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2023. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2023 nieuwe regeling

20-12-2023

gmb-2023-561977

ADV/23/1185137