Hotspotlijst gemeente Someren 2023

Geldend van 29-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Someren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Hotspotlijst gemeente Someren 2023
Citeertitel Hotspotlijst gemeente Someren 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5, eerste lid, van de Archiefwet 1995
  2. artikel 5, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2023 01-06-2016 nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2023-561540

Onbekend.