Hemelwaterverordening Heemstede 2023

Geldend van 31-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Hemelwaterverordening Heemstede 2023
Citeertitel Hemelwaterverordening Heemstede 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Toelichting Hemelwaterverordening Heemstede 2023 Bijlage 1 - Kaart Hemelwaterverordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10.32a van de Wet milieubeheer
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2023 nieuwe regeling

20-12-2023

gmb-2023-561300

1212893