Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting gemeente Nijmegen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting gemeente Nijmegen 2024
Citeertitel Verordening Toeristenbelasting 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024. Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van Toeristenbelasting 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

20-12-2023

gmb-2023-561104

Onbekend.