Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2024
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 2.1.4a van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 4. artikel 2.1.4b, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 5. artikel 2.1.5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 6. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 7. artikel 2.3.6, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 8. artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 9. artikel 2.9 van de Jeugdwet
 10. artikel 2.10 van de Jeugdwet
 11. artikel 2.12 van de Jeugdwet
 12. artikel 8.1.1 van de Jeugdwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

20-12-2023

gmb-2023-560981

Onbekend.