Voorbereidingsbesluit Monumenten

Deze tijdelijke regeling hoort bij Omgevingsplan gemeente Borger-Odoorn.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Verantwoordelijke hoofdregeling Gemeente Borger-Odoorn
Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Voorbereidingsbesluit Monumenten - gemeente Borger-Odoorn
Citeertitel Voorbereidingsbesluit Monumenten - gemeente Borger-Odoorn
Vastgesteld door Provinciale staten
Onderwerp Algemeen
Eigen onderwerp Ruimtelijke ordening
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Ja
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024   nieuwe regeling

14-12-2022

Provinciaal blad 2023,15623

Onbekend