Controleverordening als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet

Geldend van 13-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Fryslân
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Controleverordening als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet
Citeertitel Controleverordening Veiligheidsregio Fryslân 2023
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2023 01-01-2023 nieuwe regeling

14-12-2023

bgr-2023-1433

Onbekend.