Subsidieregeling Recreatie en Educatie waterschap Aa en Maas

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Aa en Maas
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Subsidieregeling Recreatie en Educatie waterschap Aa en Maas
Citeertitel Subsidieregeling Recreatie en Educatie waterschap Aa en Maas
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Waterschap Aa en Maas 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Nieuwe regeling

05-12-2023

wsb-2023-16283

Onbekend.