Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2024 Beuningen

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beuningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2024 Beuningen
Citeertitel Verordening hondenbelasting 2024 Beuningen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 226 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024. Deze regeling vervangt de Verordening hondenbelasting 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2023 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-556647

Onbekend.