Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst ODMH 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst ODMH 2024
Citeertitel Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst ODMH 2024
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4.2 van het Besluit OM-afdoening
  3. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
  4. Financiele verordening ODMH 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

05-12-2023

prb-2023-15553

Onbekend.