Onderhoudsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Onderhoudsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024
Citeertitel Onderhoudsverordening HDSR 2024
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet
  2. artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

20-12-2023

wsb-2023-16244

DM1967442