Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar en Toezichthouder

Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Papendrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar en Toezichthouder
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar en Toezichthouder
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 174 van de Gemeentewet
 12. beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid
 13. Afvalstoffenverordening Papendrecht 2023
 14. artikel 41 van de Alcoholwet
 15. Algemene plaatselijke verordening Papendrecht
 16. Havenverordening Papendrecht 2020
 17. Marktverordening Papendrecht
 18. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 19. artikel 34 van de Wet op de kansspelen
 20. artikel 1 van de Wet op de economische delicten
 21. artikel 2 van de Winkeltijdenwet
 22. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 23. artikel 8 van de Winkeltijdenwet
 24. Huisvestingsverordening gemeente Papendrecht 2019
 25. artikel 146 van het Wetboek van Strafvordering

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2023 nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2023-555736

Onbekend.