Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2024

Geldend van 10-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2024
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp onroerende-zaakbelastingen
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Gemeentewet
  2. artikel 220a van de Gemeentewet
  3. artikel 220b van de Gemeentewet
  4. artikel 220c van de Gemeentewet
  5. artikel 220d van de Gemeentewet
  6. artikel 220e van de Gemeentewet
  7. artikel 220f van de Gemeentewet
  8. artikel 220h van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2024 01-01-2024 wijziging artikel 5

30-01-2024

gmb-2024-63344

2024-002144
23-12-2023 10-02-2024 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-555212

2023-022672