Algemene plaatselijke verordening 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Berkelland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening 2024
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  3. artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  4. artikel 2.21, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  5. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
  6. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
  7. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening 2023 voor de gemeente Berkelland.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2023-554378

Onbekend.