Beleidsregels Commerciële huurprijs; inkomsten uit verhuur en kostgeld; verlaging norm als gevolg van weinig of geen woonkosten; overbruggingsuitkering Participatiewet Maashorst 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Commerciële huurprijs; inkomsten uit verhuur en kostgeld; verlaging norm als gevolg van weinig of geen woonkosten; overbruggingsuitkering Participatiewet Maashorst 2024
Citeertitel Beleidsregels Commerciële huurprijs Participatiewet Maashorst 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 18 van de Participatiewet
  3. artikel 19a, eerste lid, van de Participatiewet
  4. artikel 27 van de Participatiewet
  5. artikel 33, vierde lid, van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de dsregels Kostendelersnorm 2015 van de gemeente Uden en de Beleidsregels Kostendelersnorm 2015.1 Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2023-553062

Onbekend.