Regeling vervalt per 01-01-2029

Verordening bedrijveninvesteringszone Ouddorp Centrum 2024-2028

Geldend van 28-12-2023 t/m 31-12-2028

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening bedrijveninvesteringszone Ouddorp Centrum 2024-2028
Citeertitel Verordening bedrijveninvesteringszone Ouddorp Centrum 2024-2028
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nieuwe regeling, vervangt de oude

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2023 01-01-2029 nieuwe regeling, vervangt oude

12-10-2023

gmb-2023-552746

Z -23-155649/21682