Verordening op de heffing en invordering van Leges 2024

Geldend van 30-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Koggenland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van Leges 2024
Citeertitel Legesverordening 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 30 december 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2023 tarieventabel

19-12-2023

gmb-2023-564083

23.0001934 / ZK23003067
22-12-2023 30-12-2023 nieuwe regeling

18-12-2023

gmb-2023-552684

23.0001714 / ZK23002810