Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan de Geul 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2023 Vervanging

11-12-2023

gmb-2023-551994

Onbekend.