Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Oldenzaal 2023

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldenzaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Oldenzaal 2023
Citeertitel Reglement van orde voor de raad 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met daarbij behorende toelichting 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2023 nieuwe regeling

18-12-2023

gmb-2023-550965

Nr. 1298