Verordening Marktgelden gemeente Molenlanden 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Molenlanden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Marktgelden gemeente Molenlanden 2024
Citeertitel Verordening marktgelden gemeente Molenlanden 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 vervangt regeliing 2023

12-12-2023

gmb-2023-550552

1159241