Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Hellendoorn 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Hellendoorn 2024
Citeertitel Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Hellendoorn 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp uitvoering en handhaving omgevingsrecht
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 18.20 van de Omgevingswet
  3. artikel 18.23 van de Omgevingswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening komt in de plaats van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Hellendoorn

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-549218

2023-021703