Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting; 1e fase herinrichting winkelstraten Sluis

Geldend van 28-12-2001 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sluis
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting; 1e fase herinrichting winkelstraten Sluis
Citeertitel Verordening baatbelasting 1e fase herinrichting winkelstraten Sluis
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Baatbelasting
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 222

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2001 Nieuwe regeling

06-12-2001

Zeeuws Vlaams Advertentieblad, 20 december 2001

Baatbelasting