Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra

Deze regeling is juridisch onderdeel van Omgevingsplan gemeente Maashorst.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Verantwoordelijke hoofdregeling Gemeente Maashorst
Overheidsorganisatie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Organisatietype Ministerie
Officiële naam regeling Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra
Citeertitel Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra
Vastgesteld door Regering
Onderwerp Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, Algemeen
Eigen onderwerp Ruimte en infrastructuur, Ruimtelijke ordening, Kenniseconomie, Informatievoorziening en ICT
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Ja
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024   nieuwe regeling

08-12-2023

Staatscourant 2023,35432

Onbekend