Regeling vervallen per 31-01-2024

Inkoop en aanbestedings beleid 2024-2027

Geldend van 22-12-2023 t/m 30-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Inkoop en aanbestedings beleid 2024-2027
Citeertitel Inkoop en aanbestedings beleid 2024-2027
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2023 31-01-2024 nieuwe regeling

23-11-2023

bgr-2023-1325

Onbekend.